Priserne for holdundervisning i sæson 2022-2023 (5. sept. 2022 – 25. juni 2023) afhænger af holdlængden. Du kan se priserne i nedenstående skema.

Du kan vælge at betale for hele sæsonen på éen gang og derved opnå 10 % rabat – eller dele betalingen op i 6 rater, der opkræves automatisk via dankort på følgende datoer:

  • 1. rate: Ved tilmelding
  • 2. rate: 1. okt. 2022
  • 3. rate: 1. nov. 2022
  • 4. rate: 1. jan. 2023
  • 5. rate: 1. feb. 2023
  • 6. rate: 1. mar. 2023

Bemærk at der ikke kan vælges månedsbetaling!

Har du ikke dankort? Er det muligt at betale via bankoverførsel, dog kun for en hel sæson. I så fald skal du kontakte: micki@bendixendans.com.

Herudover gives rabat ved tilmelding på flere hold. Vores medlemssystem udregner selv evt. rabatter. Der gives følgende rabatter:
  • Hustandsrabat – hvis flere i husstanden går til dans, 1. hold fuld pris, øvrige hold 10% rabat.
  • Rabat ved flere hold – 1. hold fuld pris, øvrige hold 10% rabat.
Man får kun rabat 1 gang.

 

Fritræning. Alle priser er inkl. mulighed for fritræning i vores lokaler i Grøndal MultiCenter, hvor man selv kan komme og forbedre sig i de tidsrum hvor der ikke er hold. Det er mandag 7:00 – 19:30, tirsdag-fredag 7:00 – 23:00, weekend 7:00 – 21:00. Bemærk der kan være dage hvor centeret har andre åbningstider og hvor salene er i brug til ekstra events. Disse meldes ud løbende på vores Facebook-gruppe.

 

Indmeldelsesgebyr. Dertil kommer et indmeldelsesgebyr på 100 kr. til dækning af medlemsskab til danseforbund og administration. Inkl. i dette medlemsskab er bl.a. dækning af Idrættens Forsikringer igennem Dans Danmark og adgang til events i forbundsregi. Beløbet dækker dog ikke evt. danselicenser, tilmeldingsgebyrer mv. som kræves ved deltagelse i events og turneringer inden for Dans Danmark og De Danske Danseskoler.
HoldtypePris pr. md.I alt for hele sæsonPris ved ratebetalingPris ved fuld sæson (-10% rabat)
Børnehold (50 min)435 kr. pr. md.4.350 kr. pr. sæson6 rater á 725 kr3.915 kr.
Step / Motionshold (50 min)435 kr. pr. md.4.350 kr. pr. sæson6 rater á 725 kr3.915 kr.
Begynderhold (60 min)495 kr. pr. md.4.950 kr. pr. sæson.6 rater á 825 kr.4.455 kr.
Minisportshold (65 min)534 kr. pr. md.5.340 kr. pr. sæson6 rater á 890 kr.4.806 kr.
Elite / Sportshold (80 min)636 kr. pr. md.6.360 kr. pr. sæson6 rater á 1060 kr.5.724 kr.
Partout1.665 kr. pr. md.16.650 kr. pr. sæson6 rater á 2.775 kr.14.985 kr.

Trænerlicens og floorfees

Det er muligt for eksterne trænere at undervise i vores lokaler i Grøndal Multicenter, hvis man enten har en trænerlicens eller betaler floorfee pr. dag.

Trænerlicens koster 750 kr. pr. halvår (rabatpris frem til 31. dec 2022). For at få trænerlicens, skal man kontakte micki@bendixendans.com.

Ønsker man ikke trænerlicens, kan man betale floorfee på 75 kr. pr. dag. Floorfee’et skal betales via vores Klubmodul (se betalingslinks herunder) inden undervisningen påbegyndes og man skal henvende sig og have godkendelse for hver gang til floorfee@bendixendans.com af hensyn til hvis salene er optagede af undervisning og interne events.

Betaling af floorfee for eksterne trænere (75,00 kr. pr. træner pr. dag)

Gæster og floorfee

Der findes ikke et træningsmedlemskab i Bendixen Dans. Til gengæld kan ikke-medlemmer træne og deltage i udvalgte aktiviteter mod at betale et floorfee.

Floorfee for dansere koster 50 kr. pr. danser pr. dag. Floorfee’et skal betales via vores Klubmodul (se betalingslinks herunder) inden træningen påbegyndes og man skal henvende sig og have godkendelse for hver gang til floorfee@bendixendans.com af hensyn til hvis salene er optagede af holdundervisning og interne events.

Betaling af floorfee for enkeltperson (50,00 kr. pr. person. pr. dag)
Betaling af floorfee for et par (100,00 kr. pr. par pr. dag)